Fotograf: Anders Lindh

Andra verktyg

Fotograf: Anders Lindh


Förenta Nationernas, FN, arbetsorganisation heter International Labour Organization, ILO. ILO:s uppgift är framför allt att skapa standarder för arbetsvillkor, Labour Standards. Regeringar, arbetstagarorganisationer och arbetsgivare utarbetar gemensamt, i trepartsforum, regler i form av konventioner och rekommendationer som FN:s medlemsstater förbinder sig att följa genom att underteckna regelverken.

 

 

 

 

EU påverkar arbetsmarknad och arbetsvillkor på många olika sätt. Svenska fackliga intressen tas tillvara genom representation i olika EU-organ och i den sociala dialogen. LO samarbetar med TCO och Saco när det gäller representation och påverkan genom det Fackliga Brysselkontoret.
Förbunden i 6F är delägare i nyhetssajten europaportalen.se. Sajten bevakar EU och europafrågor och redigeras efter journalistiska principer.

 

Fotograf: Amnesty

 

 

 

 

Flera icke statliga organisationer, NGO, (non-governmental organisations) vakar över mänskliga rättigheter. En del av dem publicerar rapporter om arbetsvillkor. Några exempel är Amnesty International och Human Rights Watch, HRW.
HRW har till exempel publicerat en rapport om arbetsvillkoren för de som byggde arenor inför fotbolls-VM i Ryssland. Amnesty har publicerat flera rapporter om arbetsvillkoren för migrantarbetare i Qatar, landet som är värd för fotbolls-VM 2022 .

 

Fotograf: Olof palmes internationella center

 

 

 

 

 

Förbunden i 6F är medlemmar i Olof Palmes Internationella centrum, den svenska arbetarrörelsens samorganisation för internationell verksamhet.

 

Fotograf: Labour start

 

 


Ett antal medier är inriktade på nyheter, fördjupande information och opinionsbildning om fackliga rättigheter.
+ Equal Times är en nyhetstidning på internet som finansieras av ITUC och ILO.
+ Laboustart är en fristående nyhetstjänst på internet.
+ Arbetet Global är LO-ägda Arbetets sektion för internationella frågor.

Uppdaterad: