Nyheter 2014

 • Så vill Sverigedemokraterna försvaga facket

  De säger att de är ett arbetarparti – samtidigt som de gör allt för att försvaga facket. Under senare tid har Sverigedemokraterna röstat emot flera klassiska fackliga förslag. I en analys från tankesmedjan Tiden framkommer att Sverigedemokraterna und...

 • 6F bidrar med 50 000 kr till Gaza

  Nästan 2 000 palestinier har fått sätta livet till efter en månads bombningar. En järdedel är barn. Över 2 500 barn har skadats fysiskt. Hur många som drabbats psykiskt av kriget i Gaza är det nog ingen som vet. 6F – Fackförbund i samverkan, har idag...

 • 6F: ”Sluta tiga om krigen i Gaza och Irak”

  Folkmord och etnisk rensning. Massflykt av människor från krigszoner. Detta är verkligheten för miljontals människor runt om i världen. Vi ser det på TV men trubbas av och ägnar oss åt våra dagliga sysslor. Det är ju inte oss det gäller. Men när våra...

 • Bygg bostäder och skapa 182 000 nya jobb

  Sveriges utmaningar kräver offensiva lösningar. Under nästa mandatperiod måste kommande regering ta fasta på två centrala områden för att pressa ned arbetslösheten och möta klimatutmaningen: trafikinfrastruktur och bostadsmarknad, skriver ordförande...

 • 6F står bakom Sekos kamp för trygga anställningar inom spårtrafiken

  Seko, Service- och kommunikationsfacket, har tvingats ta till konfliktåtgärder inom spårtrafikområdet. Motparten, arbetsgivarorganisationen Almega, har inte svarat på det förslag som Seko har presenterat för begränsningar av antalet tim- och deltidsa...

 • 6F stödjer Seko:s kamp för trygga anställningar inom spårtrafiken

  Seko, Service- och Kommunikationsfacket, varslade den 20 maj om konfliktåtgärder inom spårtrafikområdet. Skälet är att motparten, arbetsgivarorganisationen Almega, kategoriskt tillbakavisat det förslag som Seko har presenterat gällande begränsningar...