6F:s valmanifest 2018

Vi är stolta över det gemensamma som vi byggt upp över generationer, det som våra medlemmar idag förvaltar genom sitt arbete. Men vi är oroliga över de ökande klasskillnaderna, den tuffare arbetsmiljön och det försämrade skyddet om du blir sjuk eller arbetslös. Därför ställer vi politiska krav inför valet.

Finanspolitik

Behoven av både underhåll och nyinvesteringar inom järnvägen och den alarmerande bostadsbristen kräver åtgärder av en annan omfattning än det som regeringen aviserat hittills.

Infrastruktur

Det måste bli ett slut på ständiga tågförseningar, här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla infrastrukturen.

Bostadspolitik

Bostadsbristen är enorm och miljonprogrammen måste renoveras här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla bostadsmarknaden.

Arbetsmarknad

Vi jobbar för att vårda och utveckla den Svenska modellen. Här kan du läsa om våra förslag för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Lönebildning

Vi har länge kritiserat att lönerna i exportsektorn ska sätta "märket" för hela arbetsmarknaden.

Politiskt nyhetsbrev

6F:s politiska nyhetsbrev

Anmäl dig till 6F:s facklig-politiska nyhetsbrev.