Finanspolitik

Det krävs större ekonomiska insatser än de som regeringen aviserat hittills för att underhålla och nyinvestera inom järnvägen och möta bostadsbristen. Det behövs också rejäla satsningar på Arbetsförmedlingen och utbildning.

Infrastruktur

Det måste bli ett slut på ständiga tågförseningar, här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla infrastrukturen.

Bostadspolitik

Det råder stor bostadsbrist i Sverige. Över 240 av Sveriges kommuner kan inte erbjuda bostäder till de som behöver en. Det är ett stort problem och gör att samhället dras isär.

Lönebildning

Vi har länge kritiserat att lönerna i exportsektorn ska sätta "märket" för hela arbetsmarknaden. En grund i vår kritik ligger i att lönebildningen cementerar dagens löne­skillnader.