Om oss

6F är ett samarbete mellan fackförbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.

Tillsammans vårdar vi den Svenska modellen. 
Sverige och den Svenska modellen står inför stora utmaningar. Sverige och Världen är under ständig förändring. Därför måste fackförbunden bevaka den politiska arenan och försvara medlemmarnas och samhällets intressen. 6F arbetar för att stärka den Svenska modellens ställning och tillvarata förbundens medlemmars intressen på arbetsmarknaden och i samhället. 

6F-förbunden samarbetar för att öka den fackliga närvaron på arbetsplatserna.
Vare sig du är lokförare, rörmokare, elektriker eller lokalvårdare så ska fackförbundet finnas där du är. I olika livsskeden, vid uppsägning eller vid löneförhandling. När du är som svagast ska vi tillsammans vara som starkast, och där är 6F ett första steg mot nya samarbetsformer.

6F samverkar bl.a. inom områdena administration, facklig-politiskt påverksasarbete, facklig utbildning, arbetsmiljö, internationellt arbete och kollektivavtalsfrågor. 

Medlemsorganisationerna i 6F är enskilda fackförbund som tillvaratar sina egna medlemmars specifika behov och önskemål. Förbunden samverkar i olika frågor för att bättre kunna bevaka medlemmarnas intressen i varje förbund. I avtalsrörelserna bistår förbunden varandra situationsanpassat.

Samarbete i LO
Samarbetet i 6F bygger på den befintliga och beslutade arbetsfördelning mellan LO och förbunden som, bland annat, finns i LO:s långsiktiga opinionsbildningsplan och i LO:s stadgar och organisationsplan.

Uppdaterad: