Nyheter 2016

 • Kommentar kring regeringens förslag om att riva upp Lex Laval

  Ända sedan vi gick med i EU har vår utgångspunkt varit att den svenska modellen – där parterna kommer överens i kollektivavtal – ska gälla alla som arbetar i Sverige. Vårt budskap har varit glasklart: Vi ska inte ha låglönekonkurrens eller ställa arb...

 • 6F stödjer Kommunal

  Idag varslade Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och äldreomsorg. Fackförbunden inom 6F står bakom Kommunal i sin kamp för rättvisa och jämställda löner inom den privata vårdsektorn.

 • 6F stödjer Musikerförbundets krav på att teckna kollektivavtal för deltagarna i Idol

  Musikerförbundet har under hösten försökt förhandla med produktionsbolaget FremantleMedia som producerar tv-programmet Idol för TV4, med målsättningen att ingå kollektivavtal. Bolaget har meddelat att de inte avser att teckna kollektivavtal. Därför h...

 • 6F positiva till LO-samordningen

  En LO-samordning är viktig då det är en förutsättning för att lyfta lågavlönade och felavlönade grupper. Vi blir alltid starkare tillsammans än var och en för sig, säger förbundsordförandena inom 6F i ett gemensamt uttalande. LO-styrelsens beslut inn...

 • 6F välkomnar en LO-samordning

  LO:s representantskap beslutade idag om gemensamma krav för en LO-samordning. 6F-förbunden välkomnar detta.

 • 6F välkomnar Veidekkes beslut

  Byggföretaget Veidekke begränsar underentreprenadskedjorna i samtliga sina projekt. Det är ett stort steg framåt för en schysstare byggbransch baserat på ordning och reda.

 • Ny facklig-politisk samordnare för 6F

  Från och med den 16 maj 2016 tar Anton Levein från Elektrikerna över den facklig-politiska samordningen av 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

 • 590 kronor i första 6F-avtalet

  Avtalet är det första som träffats i enlighet med den överenskomna rekommendationen mellan LO och Svenskt Näringsliv efter sedvanliga förhandlingar. 6F välkomnar uppgörelsen med stor tillfredsställelse och den visar att 6F står bakom låglönesatsninge...

 • Kampanjen ”Lönesänkarna” visar vad arbetsgivarna erbjuder oss – och vad de själva vill ha

  2015 och 2016 är goda år. Sveriges ekonomi går på högvarv. Chefslönerna ökar i rekordfart. Vinster och aktieutdelningar är skyhöga. Och vi som har bidragit till att skapa dessa vinster. Vi anser nu att vi också har rätt att dela dess goda dagar.

 • Musikerförbundet deltar i samordningen inom 6F

  När den gemensamma LO-samordningen uteblev valde fem av LO:s förbund att samordna sig inför avtalsrörelsen med gemensamma krav mot arbetsgivaren. Det är förbunden inom 6F: Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Musikerförbundet bjöds i...