Fotograf: Åsa Hammarström

Katalys

Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Katalys hemsida hittar du här.

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org
+46 (0) 73 519 01 06

Enna Gerin
Utredare
enna.gerin@katalys.org
+46 (0) 73 092 51 80

Victor Bernhardtz
Utredare 
victor.bernhardtz@katalys.org

Uppdaterad: