Katalys

Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. Vår uppgift är att generera kunskap och perspektiv som kommer såväl den politiska debatten som fackföreningsrörelsen och dess företrädare på lokal, regional och central nivå till gagn. Men vår uppgift är även att driva den politiska debatten framåt i dessa frågor, med egna analyser och förslag grundade i fackliga perspektiv. Vi står på två ben – idéutveckling och politisk påverkan. Värderingsmässigt står vi på LO-medlemmarnas sida.

Katalys tror inte att ökade samhällsklyftor är en naturlig eller opåverkbar följd av en globaliserad värld. Vi ställer inte upp på resonemang om att bara för att det går att skapa en marknad av något som vi äger gemensamt, så ska den marknaden skapas. Vi ser att det finns konstruktiva vägar framåt för den svenska arbetsmarknaden och att de principer som en gång formade arbetsmarknaden är relevanta även i framtiden. Vi vill bidra till att den generella välfärden och trygghetssystem säkras och utvecklas.

Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.


Vi på Katalys

Vid Katalys arbetar Daniel Suhonen, Enna Gerin, Kalle Sundin, Lisa Gemmel och Jesper Weithz. Vi samarbetar även med andra organisationer och experter för specifika projekt.

Daniel Suhonen
daniel.suhonen@katalys.org

Daniel Suhonen har en bakgrund som chefredaktör för den socialdemokratiska idé- och debattidskriften Tiden. Han är samhällsdebattör och författare till flera böcker om svensk politik. Daniel Suhonen har tidigare arbetat som chefredaktör för Tvärdrag och föreläsningsansvarig på ABF Stockholm och varit ordförande för Stockholms stadsteater.

Enna Gerin (föräldraledig)
enna.gerin@katalys.org

Enna Gerin har en kandidatexamen i statsvetenskap vid Freie Universität Berlin och en masterexamen i nationalism studier vid Central European University i Budapest. Hon har ett förflutet som politiskt aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU, Attac samt Elevrörelsen och har tidigare arbetat för Sveriges Elevråds Centralorganisation.

Jesper Weithz
jesper.weithz@katalys.org

Jesper Weithz är redaktör på Katalys. Han har tidigare jobbat som författare, dramatiker, journalist och grafisk formgivare.

Kalle Sundin
kalle.sundin@katalys.org

Kalle Sundin har en masterexamen i politisk sociologi från London School of Economics och en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat som ledarskribent hos Aftonbladet och Dala-Demokraten samt som borgarrådssekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus.

Lisa Gemmel
lisa.gemmel@katalys.org

Lisa Gemmel har en juristexamen från Stockholms universitet. Hon har tidigare jobbat som jurist och utredare på fackförbundet DIK, tf chefredaktör på Dagens Arena, projektledare på Skiftet, redaktionssekreterare på tidskriften Ny Tid samt som utredare på Svensk biblioteksförening.


Katalys är en ideell förening och har en styrelse som utgörs av representanter från förbunden inom 6F:

Matz Larsson, Byggnads
Petter Johansson, Elektrikerna
Peter Aronsson, Fastighets
Anders Andersson, Målarna
Jonas Pettersson, Seko, ordförande

Uppdaterad: