Rapport: Lönebildningen i de skandinaviska länderna

6F släpper nu den tredje delrapporten av utredningsprojektet Lönebildning för jämlikhet. I rapporten görs en jämförelse över lönebildningsmodellerna i de tre länderna Sverige, Norge och Danmark.

Ladda ner rapporten här.

Rapporten är skriven av de två forskarna Kristin Alsos och Kristine Nergaard från forskningsstiftelsen Fafo i Norge. Alsos och Nergaard konstaterar att länderna har alla en modell där industrin går före och sätter ett märke. Detta har resulterat i likartade problem och spänningar i de jämförda länderna. Nämligen en svårighet att genomföra relativlöneförändringar samt lyfta kvinnors löner relativt männens. Alsos och Nergaard ställer sig frågan om det är på tiden att tänka nytt i löneförhandlingarna?

Problemen med att genomföra relativlöneförändringar är således inte ett isolerat svenskt problem. I de skandinaviska lönebildningsmodellerna där industrin går före och sätter lönemärket för resten av arbetsmarknaden finns en inneboende mekanism som försvårar just detta. För att minska framtida spänningar på arbetsmarknaden krävs att parterna gemensamt hittar vägar framåt.

Kontakt:
Kristoffer Arvidsson Thonäng, projektledare 6f lönebildningsprojekt
072733780

 

Uppdaterad: