Fotograf: katalys

Rapport nr 5: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

6F:s nya rapport om jämställda löner redovisar tre sätt som kan halvera eller utplåna löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland arbetare i Sverige:

Rapporten hittar du här

Ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga, ett avtrappat kronpåslag och ett riktat lönelyft till 16 kvinnodominerade yrkesgrupper.

- Frågan om jämställdhet mellan könen är en ödesfråga för samhället. Att vi år 2019 har så stora löneskillnader mellan kvinnor och män är ett underkännande. 6F-rapporten visar att det krävs stora låglönesatsningar för att ens vara i närheten av att nå LO-förbundens gemensamma mål om halvering av löneskillnaderna mellan könen. Detta samtidigt som 6F-förbunden tidigare drivit frågan om rejäla låglönesatsningar inom ramen för LO-samordningen och mötts av motstånd där, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets och 6F.

6F-rapporten "Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen" presenteras i dag. Där redovisar rapportskrivaren, docent Markus Kallifatides vid Handelshögskolan i Stockholm, tre alternativa sätt att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i den svenska arbetarklassen.

Ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga, ett avtrappat kronpåslag och ett "riktat" lönelyft till 16 kvinnodominerade yrkesgrupper.
Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att kvinnor dominerar inom exempelvis barn- och äldreomsorg och sjukvård där löneläget är lägre än i till exempel gruvnäring, byggsektor och energisektor där löneläget är högre och där männen dominerar stort i antal.

Rapporten är en ny underlagsrapport i 6F:s lönepolitiska utredning "Lönebildning för jämlikhet". Docent Markus Kallifatides vid Handelshögskolan i Stockholm har haft uppdraget att utreda metoder för LO och LO-förbunden att nå sitt gemensamma mål om halvering av löneklyftan mellan kvinnor och män till år 2028.

Rapporten presenteras på ett seminarium onsdag 3 april, Barnhusgatan 6, lokal Kompassen i Stockholm kl. 10.30–12.00.
Deltagande på seminariet är Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega, Magnus Pettersson, ordförande Fastighets/6F samt Markus Kallifatides docent vid Handelshögskolan Stockholm.

Tankesmedjan Katalys anordnar seminariet.

Presskontakt:
Kristoffer Arvidsson Thonäng, projektledare 6F lönebildningsprojekt "Lönebildning för jämlikhet"
0727332780

Uppdaterad: