Rapport - Industrins lönenormering kan och bör reformeras

I dag presenterar fackförbunden inom 6f – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – en ny underlagsrapport i sin lönepolitiska utredning. Vi har uppdragit åt professor Lars Calmfors, tidigare bland annat ordförande i Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet, se på möjligheterna att reformera den svenska lönebildningsmodellen. 

I rapporten "Industrins lönenormering kan och bör reformeras" drar Calmfors slutsatsen att hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå.

Calmfors menar i rapporten att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. Detta i kombination med en allt större andel äldre i befolkningen talar för att hemmamarknadssektorerna bör ha inflytande över lönemärkets nivå. Det kan innebära att lönemärket sätts högre än vad industrin tål, vilket kommer leda till att sysselsättningen inom industrin minskar samtidigt som den ökar inom hemmamarknad samt offentlig sektor.

Här kan du ladda ner rapporten.

Rapporten kommer även att presenteras på ett seminarium måndag 15/10 i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm kl. 13.30-16.00.
Deltagande på seminariet är bland annat Lars Calmfors, Annika Winsth chefekonom Nordea, Veli-Pekka Säikkälä avtalssekreterare IF Metall samt Mikael Johansson ordförande Målarna och 6F.

Kontakt:
Kristoffer Arvidsson Thonäng, projektledare 6F lönebildningsprojekt
0727332780

Uppdaterad: