2021

  • Sverige bör vägra införa minimilöner

    Det var inte så många som märkte det då. Men nyligen levererade Europa­parlamentets syssel­sättnings­utskott en rejäl käftsmäll mot hela den svenska arbets­marknaden. Nu är frå...

  • Byggnads tar över ordförandeskapet för 6F

    Vid årsskiftet tog Byggnads över det ambulerande ordförandeskapet över 6F, samarbetsorganisationen för fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

  • ”När ska katastrofen till sjukförsäkring ändras?”

    Vad ska en person göra som enligt läkare är för sjuk för att kunna arbeta men som Försäkringskassan tycker är för frisk för att få sjukpenning? På den frågan är Sveriges regerin...