Försäkringskassan

Fotograf: Kastas

”När ska katastrofen till sjukförsäkring ändras?”

Vad ska en person göra som enligt läkare är för sjuk för att kunna arbeta men som Försäkringskassan tycker är för frisk för att få sjukpenning? På den frågan är Sveriges regering och riksdag svaret skyldiga.

Publicerad:

Vi representerar över 275 000 medlemmar, många med fysiskt krävande yrken. Yrken som är helt avgörande för att samhället ska fungera och som kräver stor yrkesskicklighet. Men också yrken som riskerar att slita på kroppen och i värsta fall leda till sjukdomar och arbetsskador. Våra medlemmar kan inte heller arbeta hemma under pandemin och tillhör därför också grupper som är mer utsatta för att drabbas av covid-19. En sjukdom som vi nu vet kan leda till en lång rehabiliteringsperiod och långtidssjukskrivning.

För våra medlemmar är det en förutsättning att samhället finns där om olyckan skulle vara framme. Precis som de alltid har funnits där för att ge sin tid och sin yrkesskicklighet för att bygga samhället starkt. Så är det inte i dag.

Sjukförsäkringssystemet har länge kritiserats hårt, och det med all rätt. Systemet har en inbyggd godtycklighet som slår mot dem som behöver samhällets stöd som mest. Och riktlinjerna som politiken gett Försäkringskassans personal gör det omöjligt för dem att göra rättvisa bedömningar. Allt detta är välkänt, ändå verkar det förtvivlat svårt för våra politiker att gå från ord till handling för förändring.

Det vanliga är att Sverige slår sig för bröstet och tror sig vara ett internationellt föredöme i välfärdsfrågor. Men sanningen är att den glorian har hamnat rejält på sniskan. I dag har vi en sjukförsäkring där uppenbart sjuka människor nekas sjukpenning och vi har sannolikt det tuffaste regelverket inom hela OECD för att beviljas sjukersättning.

Enligt en granskning av tidningen Arbetet var en av åtta som sökte hjälp hos socialtjänsten i augusti samtidigt sjukskriven av läkare. Mellan 2010 och 2019 har gruppen sjukskrivna som inte får ersättning från Försäkringskassan och i stället söker hjälp hos socialen vuxit med 42 procent. Tumskruvarna dras åt kring arbetarklassens trygghet.

Vad ska en person göra som enligt läkare är för sjuk för att kunna arbeta men som Försäkringskassan tycker är för frisk för att få sjukpenning? På den frågan är Sveriges regering och riksdag svaret skyldiga. Lösningarna är enkla och finns inom räckhåll enligt oss. Det finns en utredning som legat på regeringens bord sedan i våras men knappast något har hänt med förslagen i den. I slutet av november togs dock ett första, litet steg mot en humanare sjukförsäkring. Vi välkomnar att den så kallade 180-dagarsgränsen nu luckras upp och att prövningen mot hela arbetsmarknaden där med kan skjutas upp. Men det räcker inte! Fler steg måste tas och nu är det upp till regeringen att agera.

  • Det nuvarande systemet där individens arbetsförmåga prövas mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar måste göras om permanent. Försäkringskassan ska i stället ange vilken typ av arbeten den försäkrade kan ta. Det är ett förslag som det finns majoritet för i riksdagen sedan Centerpartiet i november ställde sig bakom förslaget i socialförsäkringsutskottet. Allt som nu krävs är en proposition från regering till riksdagen.
  • Försäkringskassan måste göra individuella bedömningar rörande den enskildes omställningsförmåga.
    Försäkringskassan måste på ett bättre sätt underbygga sina beslut. Vi ser att antalet fall där våra medlemmar vill ha juridiskt stöd i processer mot
  • Försäkringskassan har ökat kraftigt de senaste åren. Och det finns många exempel på hur LO-förbundsmedlemmar fått sin rehabilitering avbruten av för snäva tidsgränser.
  • Försäkringsskyddet för dem med korta och osäkra anställningar måste bli bättre. Ekonomisk osäkerhet göra att många i denna grupp tvingas gå till jobbet trots att de är sjuka.
  • Karensavdraget måste avskaffas permanent så att människor stannar hemma direkt vid första tecken på sjukdom. Det är inte rimligt att ha en smittspridningsmekanism som en del sjukförsäkringssystemet.

Grundprincipen måste vara enkel: är du för sjuk för att kunna arbeta ska du ha rätt till ekonomisk trygghet, inte kastas ut i fattigdom. Du måste ha rätt att få vara sjuk så att du kan bli frisk, inte tvingas tillbaka till arbete innan din kropp är återhämtad. Så är det inte i dag, för den enskilde och dennes anhöriga är det en katastrof – för Sverige som välfärdsland är det en skam.

Johan Lindholm
förbundsordförande Byggnads

Urban Pettersson
förbundsordförande Elektrikerna

Magnus Pettersson
förbundsordförande Fastighets

Mikael Johansson
förbundsordförande Målarna

Valle Karlsson
förbundsordförande Seko

Uppdaterad: