Bostadspolitik

Bostadsbristen är enorm och miljonprogrammen måste renoveras här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla bostadsmarknaden.

Bygg nya bostäder
Fram till 2025 behöver 70 000 lägenheter per år byggas i Sverige. Det är nästan 10 000 fler än dagens nivå. Av Sveriges 290 kommuner anger nu 240 att de har bostadsbrist. För att få igång detta byggande krävs ökat statligt stöd för byggandet av blandade boendeformer. 

Fler bostäder för unga
Att ungdomar har svårt att ta sig ut på bostadsmarknaden är knappast någon nyhet. Att kunna flytta till jobb eller studier blir svårt, när ungdomar konkurrerar till stor del med vuxna på vuxnas villkor om bostäder. En stor del av lösningen är ett ökat byggande av studentbostäder och hyresrätter med rimliga hyror. 

Renovera gamla bostäder
Det befintliga bostadsbeståndet behöver klimatsäkras. Ett allvarligt faktum är att rekordårens bostäder förbrukar drygt 25 procent mer energi på varje kvadratmeter jämfört med bostäder som har byggts efter år 2000. Med samma jämförelse är energianvändningen per lägenhet ungefär 20 procent högre än för lägenheter byggda under det nya seklet. 
6F vill att 60 000 bostäder ska renoveras varje år fram till 2050. I dagsläget renoveras bara 20 000 bostäder årligen. För att klara ökningen krävs att staten finansierar en tredjedel av renoveringskostnaden, vilket innebär tio miljarder i statligt stöd per år.

Hyresgästens ställning
För att hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg boendeform i framtiden behöver hyresgästens ställning stärkas. Ett exempel på detta är hyresgästernas inflytande vid ombyggnad, en fråga blir allt viktigare när stora delar av det svenska hyresbeståndet i miljonprogrammen behöver rustas upp. 

Uppdaterad: