Fotograf: Katalys

Seminarium: Lågt lönemärke gynnar högavlönade

Arbetsmarknaden har förändrats drastiskt de senaste 20 åren och det har också lönebildningen. Vi vet att reallönerna totalt sett har ökat, men vinnarna är tjänstemännen vars löner ökat mer än arbetarnas. I kronor räknat har löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän mer än fördubblats. Kvinnor är en annan grupp vars löner fortsätter att halka efter.

Du hittar rapporten här.

Arrangörer: 6F och Katalys
Tid och plats: Tisdag 10 april, kl 13.00-14.30, Kompassen, Barnhusgatan 6

Vid seminariet presenteras rapporten "Lågt lönemärke gynnar högavlönade" skriven av Mats Morin. Den visar att tjänstemännen har kunnat höja sina löner på bekostnad av arbetare på grund av att lönemärket idag satts för lågt. Hade lönebildningsmodellen sett annorlunda ut hade arbetare idag haft en betydligt högre månadslön.

Vilka är vägarna framåt för en mer jämlik lönebildning i framtiden?


Medverkande:

Mats Morin, fd LO-ekonom och rapportförfattare, inleder

Kommentarer och samtal med:

Eva Guovelin, ordförande Livsmedelsarbatareförbundet
Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
Mikael Johansson, ordförande Målarförbundet
Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen
Daniel Suhonen, chef Katalys, leder samtalet

Seminariet är en del av 6F lönebildningsprojekt – "Lönebildning för jämlikhet"

 

 

Uppdaterad: