Stora risker med att inte ta ut hela löneutrymmet i förhandlingarna

Idag presenterar vi inom ramen för 6Fs lönebildningsprojekt "Lönebildning för jämlikhet" en rapport där fördelningen mellan vinster och löner i ekonomin studeras. Rapporten "Olika risker med en långsiktig minskning av löneandelen i ekonomin" är skriven av Christer Persson mångårig utredare och medarbetare i regeringskansliet till olika socialdemokratiska regeringar.

Ladda hem rapporten!

Sveriges arbetstagare har sedan mitten av 1990-talet lyckats relativt väl med att ta ut sin del av den ekonomiska kakan i fördelningen mellan arbete och kapital. Sverige sticker ut i förhållande till flertalet OECD-länder, som exempelvis Tyskland och Nederländerna, där man sänkt lönernas andel av ekonomin för att öka tillväxten och stärka sysselsättningen. Det finns klara risker med att långsiktig pressa ner löneandelen i ekonomin genom att löntagarna avstår från att ta ut hela det samhällsekonomiska löneutrymmet. På sikt kommer en sådan utveckling att försvaga den inhemska efterfrågan. Detta medför lägre tillväxt och bidrar till ökade inkomstklyftor i samhället.

Uppdaterad: