Seminarium: Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen

I en ny rapport inom projektet "Lönebildning för jämlikhet" redovisar rapportförfattaren Markus Kallifatides tre alternativa sätt att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i LO-kollektivet

År 2017 var den genomsnittliga månadslönen i arbetaryrken 25 528 kronor för kvinnor och 28 147 kronor för män. Arbetarkvinnors månadslön är alltså i genomsnitt cirka 91 procent av arbetarmäns månadslön – en löneskillnad mellan könen på 9 procentenheter. Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att kvinnor dominerar inom exempelvis barn- och äldreomsorg där löneläget är lägre än i till exempel byggsektorn och energisektorn där löneläget är högre och männen dominerar. Samtidigt har LO satt upp ett mål att senast 2028 halvera skillnaden i lön mellan könen. Hur ska det gå till? Måste dagens lönebildning anpassas för att nå jämställdhet?

Onsdag 3 april kl 10.30-12.00
Barnhusgatan 6 Stockholm, Kompassen
Fri entré! Kaffe serveras från 10.00.
Anmäl dig här

Medverkande:
Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan och rapportförfattare.
Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega.
Marie Nilsson, ordförande IF Metall.
Magnus Pettersson, ordförande Fastighets och 6F.
Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef Katalys.

Uppdaterad: