Rapport: Låga löner funkar inte

Kraven på fler låglönejobb har i åtskilliga år nu framförts från såväl borgerligheten som näringslivet. Ekonomkåren instämmer på det hela taget i kraven på fler låglönejobb, även om det finns undantag. 

I början på 2010-talet var argumentet främst ungdomars möjlighet till jobb. I dag när ungdomsarbetslösheten kraftigt sjunkit ligger tonvikten på behovet att skapa jobb för personer med låg utbildning, och alldeles särskilt lågutbildade nyanlända.

Denna rapport granskar tesen om det möjliga mot de konkreta erfarenheterna av försöken att via sänkta lönekostnader få fler i arbete. Tesen om det önskvärda prövas mot de faktiska effekterna för individen och för samhället av låga löner och en växande låglönesektor. Slutligen ställer vi frågan om det nödvändiga mot en prövning av de alternativa lösningar som också finns vad gäller möjligheterna att stärka lågutbildades chanser till jobb. 

Rapporten kan laddas ner här: Länk

Uppdaterad: