Rapport - Lågt lönemärke gynnar högavlönade

Lågt lönemärke gynnar högavlönade tar avstamp i ett av LO-förbundens gemensamma mål i att minska löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän.


Du kan ladda ner rapporten här: Lågt lönemärke gynnar högavlönade

- Dagens lönebildningsmodell innehåller mycket bra. Dock finns det ett problem i att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Rapporten visar på att när industrin sätter lönemärket lågt gynnar det de högavlönade eftersom de tar ut överskottet i lokal lönebildning på arbetsplatsen. Arbetarna har mycket sällan sådana möjligheter, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng projektledare för lönebildningsprojektet.

För att inte tjänstemännen ska fortsätta dra ifrån arbetargrupperna visar rapporten på att hela löneutrymmet måste tas ut i det normerande avtalet. Det vill säga lönemärket måste sättas på rätt nivå från början.

- LO och LO-förbunden måste gemensamt ta ansvar för att i framtiden sätta lönemärket högre så att hela det samhällsekonomiska löneutrymmet tas ut. Med dagens modell fortsätter klyftorna att vidgas och därmed arbetarna att halka efter tjänstemännen, säger Mikael Johansson ordförande Målareförbundet

Kontakt:
Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare Seko samt projektledare
072- 733 27 80

Uppdaterad: