Global soildaritet

Runt om i världen fängslas, trakasseras och avskedas varje år hundratusentals arbetare. 6F vill genom sitt internationella engagemang stärka möjligheten för arbetare i alla länder att göra sin röst hörd och få ett bättre arbetsliv. Följ länkarna på de följande sidorna. Där finns kortfattade beskrivningar av olika delar av det fackliga internationella solidaritetsarbetet.

Framsteg med förhinder inför VM i Qatar

Jonatan längtar hem till familjen i Filippinerna. Men han har inte råd att åka. Det globala byggfackets sportkampanj har medfört bättre arbetsvillkor för de som bygger Qatars fotbollsfest. Men mycket återstår.

Sportkampanjen

Svenska fackföreningar har deltagit i Byggnads- och Träarbetarinternationalens, BWI, sportkampanj, Decent Work, sedan starten 2006. Kampanjen startade som ett projekt inför fotbolls-VM 2010, i Sydafrika.

Biståndsprojekt

Tillsammans med fackens biståndsorganisation, Union to union, stödjer 6F fackligt arbete runt om i världen. En del av medlemsavgifterna används tillsammans med statliga biståndsmedel i projekt som styrs av det globala byggnads- och träarbetarfacket, BWI.

Globala och regionala fack

Förbunden i 6F är organiserade globalt. I det globala bygg- och träfacket, BWI, är Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko med. Seko är dessutom med i det globala transportfacket, ITF, i de offentliganställdas globala fack, PSI, och i servicenäringarnas international, UNI där de har sällskap av Fastighets. Elektrikerna är dessutom med i industriarbetarnas international, IndustriAll.

Andra verktyg

FN:s arbetsorganisation, ILO, är ett viktigt forum för att stärka arbetares rätt till bra villkor. I konventioner från ILO finns en lång rad regler för minimivillkor i arbetslivet. En lång rad så kallade NGO:s, oberoende organisationer för mänskliga rättigheter, gör viktiga insatser för att bevaka och påverka arbetsvillkor. Amnesty International och Human Rights Watch är några sådana organisationer.