Fotograf: Anders Lindh

Globala och regionala fack

Förbunden i 6F är organiserade globalt. I det globala bygg- och träfacket, BWI, är Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko med. Seko är dessutom med i det globala transportfacket, ITF, i de offentliganställdas globala fack, PSI, och i servicenäringarnas international, UNI där de har sällskap av Fastighets. Elektrikerna är dessutom med i industriarbetarnas international, IndustriAll. Samarbeten finns också i Europa och Norden.

De svenska fackförbunden är medlemmar i globala fack, så kallade internationaler. Det finns 12 globala fack med svenska medlemmar.

Samorganisation, det globala LO, är International Trade Union Confederation, ITUC. Där finns LO med. På europeisk och nordisk nivå finns motsvarande samorgaisationer, European Trade Union Federation, ETUC, och Nordens Fackliga Samorganisation, NFS.


Organisering, utbildning, opinionsbildning och som facklig part i så kallade globala ramavtal med globalt verksamma företag. Det är exempel på arbetsuppgifter i de globala fack där 6F förbunden är med.

BTI, Bygg- och Träarbetareinternationalen (Building and Wood Worker's International) har tolv miljoner medlemmar i 130 länder. Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko är de förbund i 6F som är med i BTI.

Seko, som har många olika yrkesgrupper bland sina medlemmar, är utöver BTI med i transportarbetarinternationalen, International Transport Workers' Federation, ITF, i de offentliganställdas globala fack, Public Services International, PSI och i servicenäringarnas international, Uni Global Union, UNI. UNI är också hemvist för Fastighetsanställdas Förbund. Elektrikerna är, utöver BTI, medlem i industriarbetarnas international, IndustriAll.


När förbunden i 6F samarbetar med systerorganisationer i Europa handlar det mycket om EU-frågor, som utstationering och den sociala dialogen i EU.

Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko är med i det europeiska bygg- och träfacket, European Federation of Building and Wood Workers, EFBWW. Seko finns också i den europeiska transportarbetarfederationen, ETF, och i de offentliganställdas europafederation, EPSU. I Industriall-Europe finns Elektrikerna.


I Norden finns samarbete mellan fackförbund i de branscher där förbunden i 6F är verksamma. Fastighetsanställdas förbund och Seko är med i Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN. Seko är också aktiva i Nordic Transport Federation, NTF och, tillsammans med Byggnads, Elektrikerna och Målarna, i Nordic Federation of Building and Wood Workers, NBTF.

Uppdaterad: