Fotograf: Anders Lindh

Biståndsprojekt

45 miljoner migrantarbetare arbetar i bygg- och träindustrierna. Branscherna präglas av tillfälliga, otrygga anställningar. Reallönerna sjunker i Latinamerika och Östeuropa. Fackliga rättigheter hotas av högerpopulism

Tillsammans med fackens biståndsorganisation, Union to union, stödjer 6F fackligt arbete runt om i världen. En del av medlemsavgifterna används tillsammans med statliga biståndsmedel i projekt som styrs av det globala byggnads- och träarbetarfacket, BWI.

Det fackliga bistånd som förbunden i 6F deltar i går via LO:s och TCO:s gemensamma biståndsorganisation, Union to Union . Nio av tio biståndskronor kommer från Sveriges biståndsmyndighet, Sida. Den sista kronan är medlemsavgifter.

För att undvika att mottagarna blir beroende av givarnas villkor slussas biståndsmedlen via Union to Union till de globala facken (länk till sida 5) som i sin tur planerar och genomför biståndsprojekten tillsammans med mottagarna.

Förbunden i 6F har en gemensam plattform för bistånd som går via BTI.

Plattformens fyra pelare är:
+ Stärka och försvara mänskliga och fackliga rättigheter
+ Verka för ökad facklig styrka.
+ Öka och försvara en hög grad av tillgång till arbete i bygg- och träbranscherna.
+ Stärka möjligheterna till trepartsförhandlingar och överenskommelser om arbetsvillkor i branscherna.

Här är några exempel på BTI-aktiviteter som får stöd via 6F.
+ Rapport från Sportkampanjens konferens i Nepal om Ryssland och Sydkorea 
+ Högst 25 kilo! Peruanska arbetare kräver maxvikt på cementsäckar.
+ Forum för Decent Work inför Tokyo-OS 2020.


Seko driver en rad biståndsprojekt genom de andra globala fack förbundet är med i. I broschyren Seko i världen finns exempel och en förteckning över projekt.

Fastighets stödjer genom det globala facket UNI ett projekt i Peru.

Några av förbunden i 6F har egna solidaritetsfonder med målet att stärka globalt fackligt samarbete.

Elektrikernas Solidaritetsfond för Europa riktar in sig på fackligt samarbete i Europa.

Byggnads solidaritetsfond används till projekt, till exempel stöd till Ukrainas byggfack och till organisering av migrantarbetare i Thailand.

Uppdaterad: