6F välkomnar en LO-samordning

LO:s representantskap beslutade idag om gemensamma krav för en LO-samordning. 6F-förbunden välkomnar detta.

Publicerad:

En LO-samordning är viktig då det är en förutsättning för att lyfta lågavlönade och felavlönade grupper. Vi blir alltid starkare tillsammans än var och en för sig, säger förbundsordförandena inom 6F i ett gemensamt uttalande.

Vi har nu tillsammans bestämt att driva avtalskrav i såväl procent som i kronor vilket ger oss betydligt större möjligheter till låglönesatsningar, fortsätter ordförandena.

Vi har alltid strävat efter att få till en LO-samordning i avtalsrörelsen. När vi nu gemensamt går fram med krav gentemot arbetsgivarna så ökar möjligheten att förbättra villkoren för våra medlemmar med reallöneökningar, jämställdhetssatsningar och minskade skillnaderna mellan hög- och lågavlönade grupper.

Detta är ett första steg mot att nå LO:s långsiktiga mål när det gäller att öka jämställdheten och minska klyftorna. Men mycket återstår att göra, avslutar ordförandena i 6F.

Uppdaterad: