6F positiva till LO-samordningen

Publicerad:

En LO-samordning är viktig då det är en förutsättning för att lyfta lågavlönade och felavlönade grupper. Vi blir alltid starkare tillsammans än var och en för sig, säger förbundsordförandena inom 6F i ett gemensamt uttalande.

LO-styrelsens beslut innebär att förbunden kommer kräva 2,8 procent, dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad.

Vi hade gärna sett något högre lönekrav men sammantaget ser vi det som en acceptabel nivå som samtliga förbund kunnat enas om, fortsätter förbundsordförandena.

Det finns två starka plussidor med denna överenskommelse. För det första att vi lyckats enas i en gemensam samordning vilket gör oss starkare i förhandlingarna. För det andra har vi enats om en modell med viktiga och generella låglönesatsningar. Något som vi inom 6F ställt krav på under många år, fortsätter ordförandena.

Utöver de lönekrav som vi nu enats om har vi för några veckor sedan också kommit överens om krav när det gäller avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Sammantaget blir det därför ett kravpaket som vi ställer oss bakom, säger förbundsordföranden inom 6F.

Uppdaterad: