Musikerförbundet deltar i samordningen inom 6F

Publicerad:

När den gemensamma LO-samordningen uteblev valde fem av LO:s förbund att samordna sig inför avtalsrörelsen med gemensamma krav mot arbetsgivaren. Det är förbunden inom 6F: Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Musikerförbundet bjöds in till samordningen och har idag beslutat att gå med.

"När LO:s samordning av avtalsrörelsen 2016 inte kunde genomföras blev det nödvändigt för oss som liten organisation att hitta andra samarbetspartners", säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik. "Vi är glada att kunna ansluta oss till samordningen inom 6F."

Förbunden har en samsyn på såväl det löneutrymme som finns som på de orättfärdiga orättvisor som präglar och växer på svensk arbetsmarknad.

Målen för 6F i avtalsrörelsen 2016

  • Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.
  • Reallöneökningar för medlemmarna.
  • Satsning på de lägst avlönade.
  • Satsning på att minska löneklyftor mellan kvinnor och män.
  • Ökat skydd för arbetstagarnas integritet.
  • Begränsa visstidsanställningarna, de osäkra anställningsformerna och den ökande andelen deltidsanställda.

 

Uppdaterad: