Fotograf: Therese Perman

Kommentar kring regeringens förslag om att riva upp Lex Laval

Ända sedan vi gick med i EU har vår utgångspunkt varit att den svenska modellen – där parterna kommer överens i kollektivavtal – ska gälla alla som arbetar i Sverige. Vårt budskap har varit glasklart: Vi ska inte ha låglönekonkurrens eller ställa arbetare mot arbetare, säger Johan Lindholm i en kommentar.

Publicerad:

Genom domen i Lavalmålet blev det väldigt tydligt att den fria marknaden var viktigare än löntagarnas rättigheter. Vi vägrade att acceptera detta synsätt och har sedan dess, outtröttligt, kämpat för att återupprätta den svenska modellen och förhindra utnyttjandet av människor, fortsätter Johan.

Därför är det glädjande att man har lyssnat på Byggnads medlemmar och att regeringen i dag presenterar förslag om att riva upp Lex Laval. Det är ett steg i rätt riktning för att återupprätta våra kollektivavtal och vår modell. Vårt arbete fortsätter tills vi får en arbetsmarknad där ingen utnyttjas och där företag konkurrerar på lika villkor, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad: