6F bidrar med 50 000 kr till Gaza

Publicerad:

Nästan 2 000 palestinier har fått sätta livet till efter en månads bombningar. En järdedel är barn. Över 2 500 barn har skadats fysiskt. Hur många som drabbats psykiskt av kriget i Gaza är det nog ingen som vet.

6F – Fackförbund i samverkan, har idag beslutat att bidra med 10 000 kr/förbund till Aftonbladets ledarsidas insamling till stöd för Palmecentrets arbete i Palestina.

Palmecentret stöder lokala folkrörelser, fredsorganisationer och fackförbund. Just nu arbetar dessa organisationer främst med att tillgodose akuta humanitära behov. De delar ut mat och besöker skadade barn på sjukhus. De organiserar röj­nings­arbete och hjälper barn som blivit föräldra­lösa.

Du kan också hjälpa till: Postgironumret är 570-2. Märk betalningen "Du och jag för Gaza".
Läs mer...

Uppdaterad: