Så vill Sverigedemokraterna försvaga facket

Publicerad:

De säger att de är ett arbetarparti – samtidigt som de gör allt för att försvaga facket. Under senare tid har Sverigedemokraterna röstat emot flera klassiska fackliga förslag.

I en analys från tankesmedjan Tiden framkommer att Sverigedemokraterna under de senaste åren har röstat med regeringspartierna i betydligt högre utsträckning än med Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet.

I de omröstningar där deras röst varit utslagsgivande röstade Sverigedemokraterna under riksdagsåret 2012/13 samt hösten 2013
med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i mer än 90 procent av fallen.

Sverigedemokraterna har bland annat röstat nej till ett förslag om nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet och rätt till heltid. Partiet har också i en egen reservation krävt fler undantag från turordningsreglerna i LAS, vilket skulle göra det enklare för arbetsgivare att sparka vem man vill.

Under relaterade dokument kan du läsa hela tidens analys. TIDEN_RAPPORT

Även LO har tagit fram en rapport som beskriver Sverigedemokraternas antifackliga inställning. LO_rapport

LO har också tagit fram broschyren "Sverigedemokraterna - ett hot mot Sveriges löntagare". Den finns att beställa på LO-distribution Klicka här 

Uppdaterad: