Fotograf: 6F fotograf

6F stödjer Seko:s kamp för trygga anställningar inom spårtrafiken

Publicerad:

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, varslade den 20 maj om konfliktåtgärder inom spårtrafikområdet.

Skälet är att motparten, arbetsgivarorganisationen Almega, kategoriskt tillbakavisat det förslag som Seko har presenterat gällande begränsningar av antalet tim- och deltidsanställningar i det centrala branschavtalet för spårtrafiken.

Konfliktens kärna handlar om att tågoperatören Veolia, främst verksam i Öresundsregionen, har sagt upp hundratals anställda samtidigt som man vill omvandla en stor del av de tidigare heltidstjänsterna till otrygga tim- och deltidsjobb.

– Vi stödjer till 100 procent Seko:s strejkvarsel och deras kamp för ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen, säger 6F-förbundens ordförande och avtalssekreterare i ett gemensamt uttalande.

Uppdaterad: