Populärutgåva: Lönebildning för en ny tid

På svensk arbetsmarknad bestäms löneökningstakten av fack och arbetsgivare inom industrin. Man brukar säga att industrin sätter märket.

Publicerad:

I våras presenterade 6F slutrapporten för rapportserien Lönebildning för jämlikhemed slutrapporten Lönebildning för en ny tid.

Slutrapporten kommer nu ut i en populärutgåva som finns att ladda ner här: Lönebildning för en ny tid

Bakgrund:

Märkes-modellen har sin grund i industriavtalet som undertecknades 1997 och som sedan avtalsrörelsen 1998 styrt alla centralt avtalade löneökningarna i Sverige.

Sedan lång tid tillbaka har vi kritiserat dagens modell då vi anser att den har ett bristande legitimitetsproblem eftersom vi inte har något inflytande över den fråga som kanske kan anses vara viktigast bland våra medlemmar; vad blir årets löneökning?


Uppdaterad: