Krav på 3 procent och låglönesatsning

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor. Det beslutades i dag av LOs styrelse.

Publicerad:
Jag är nöjd. Styrkan är gemensam nivå och låglönesatsning, säger Ordförande Magnus Pettersson. 

I förra veckan presenterade 12 LO-förbund sina gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2020. I dag, måndag, beslutade samma förbund om lönekravens storlek i procent och kronor.

Dessa krav innehåller LO-samordningen:


1. Löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

2. Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

3. Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt 1. ovan inom avtalsområdet.

4. Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.

5. Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet

6. Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering

7. Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension. Förhandlingarna sker som gemensamma förhandlingar enligt LOs stadgar och kraven omfattar villkorsförändringar enligt bilaga 1
Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning i punkt 1) ska sättas vid 26 100 kronor.

Förbunden är överens om att samordningen i Avtal 2020 förutsätter en fördelnings- och lägstlönenormering utöver lönekostnadsnormen. Förbunden är överens om att årets samordning inte ska vara underkastad en och samma lönekostnadsnorm, vanligtvis uttryckt som ett procenttal, som leder till ensidiga avräkningar för de förbundsavtal som ligger under en så kallad brytpunkt eller liknande.

Uppdaterad: