Debattsvar: Teknikföretagens resonemang är världsfrånvänt

Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall skrev nyligen några ord om vår rapport "Lönebildning för en ny tid" (Di Debatt 18/6).

Publicerad:

Det mesta av det Kinwall refererar till när gäller växelkursen är i själva verket skrivet i en av de underlagsrapporter som 6F-förbunden – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – beställt.


Underlagsrapporten "Europanormen saknar relevans" som är skriven av professor emeritus Nils Gottfries tittar på sambandet mellan lönebildning, penningpolitik, växelkurs och konkurrenskraft. Gottfries kommer fram till just det faktum att det inte är relevant att kolla på andra länders löneökningstakt när vi ska bestämma lönerna i Sverige.

Vi inom 6F har högt förtroende för den rapport Gottfries tagit fram. En väsentlig skillnad mellan Kinnwall och Gottfries är att Kinnwall talar i egenintresse medan Gottfries varken representerar fack eller arbetsgivare.

Läs hela svaret här

 

 

Uppdaterad: