Avslutning av 2019 års Bommersviksakademi

Under helgen samlades ett 15-tal medlemmar från 6F-förbunden för att delta på den årliga Kretsen kring Bommersvik. 

Publicerad:

De två dagarna fylldes av elva olika seminarier anordnade av årets deltagare av Bommersviksakademi, utfrågningar av några av arbetarrörelsens ledare och många långa diskussioner vid lunch och middagsborden. 

Redan idag kan du lämna en intresseanmälan och anmäla dig till nästa omgång, Bommersviksakademien startar igen efter sommaren. 

Länk till intresseanmälan och ytterligare information

Bommersviksakademien är en mötesplats för fördjupning kring värderingar och politik, men också ökad kunskap om metoder för att bilda opinion och bygga organisation utifrån arbetarrörelsens idéer. Bommersviksakademien har också uppgiften att ge direkt energi till idédebatten inom arbetarrörelsen.

Men framför allt ska Bommersviksakademien bidra till att skola nästa generation ledare i arbetarrörelsen och vara en mötesplats för framtidens facklig-politiska samverkan.

Utbildningen ställer höga krav på dig som är deltagare och ger dig möjligheter att förstärka dina nätverk inom arbetarrörelsen.
Målgruppen är personer i åldrarna 25 - 35 som har visat lämplighet för ledarskapsroller i framtidens arbetarrörelse. Bommersviksakademien är öppen för alla som vill söka.

Uppdaterad: