Fotograf: Teres Lindberg

Uppföljning av 10 punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden

Inför valet 2014 ställde 6F krav på 10 punkter för ordning och reda mot Socialdemokraterna. 4 år senare har mycket hänt. Trots en borgerlig majoritet i riksdagen kan vi nu visa att många av kraven i listan bockats av. 

Publicerad:

1. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla – riv upp lex laval

Lex laval revs upp, och den nya utstationeringslagen började gälla from 1 juni 2017.

2. Inför ett huvudentreprenörsansvar

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss om huvudentreprenörsansvar den 15 februari 2018. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft 1 augusti 2018. Vår förhoppning är att riksdagen röstar ja till den kommande propositionen.

3. Inför månadsredovisning av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter

Införs stegvis i flera branscher fr.o.m. 1 juli 2018. 

4. Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling

Ett första förslag lades i riksdagen och röstades om den 30 november 2016. Sverigedemokraterna och Alliansen röstade ner förslaget. Regeringen återkom våren 2017 med en ny proposition vilken Kristdemokraterna stöttade.

5. Lagstadgade personalliggare i byggbranschen

Infördes 1 januari 2016.

6. Utänska företag ska ha kontor/registrera sig i Sverige

Utredningsförslag om skärpta regler för registrering av utstationering – anmälningsskyldighet från dag ett utan undantag. De nya utstationeringsreglerna innebär också att en företrädare för ett utstationerande företag med behörighet att förhandla om och teckna kollektivavtalet ska utses inom tio dagar på begäran av en facklig organisation. Arbetsmiljöverket har fått ökade resurser, samt arbetar mer samverkande med polis, skatteverket och andra myndigheter för att sätta dit oseriösa företag. 

7. Konkurrensneutrala villkor för åkerinäringen

Högre sanktionsavgifter införda, möjlighet till fastlåsning av hjul. Mer resurser till trafikpolisen. Ökat beställaransvar. Un utredning har dessutom föreslagit att cabotagetrafik ska räknas som utstationerade arbetstagare.

8. Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor

Nya regler som skyddar arbetstagare med uppehållstillstånd infördes fr.o.m. 1 dec 2017. Hårdare straff för arbetsgivare som utnyttjar arbetstagares svaga ställning tas just nu fram.
De nya utstationeringsreglerna innebär att begränsningarna i stridsåtgärdsrätten inte ska gälla beträffande arbetsgivare som är etablerade i tredje land.

9. Ingen ska bli tvingad att bli f-skattare – skärpt lagstiftning

Regeringen tillsatte en utredning under hösten 2017 som ska se över en del utav reglerna kring f-skatt.

10. Anställningsskyddet ska inte kunna sättas åt sidan genom att använda bemanningsföretag

Lagändring hindras till viss del av EU:s bemanningsdirektiv, samt majoriteten i Sveriges riksdag.

Uppdaterad: