Socialdemokraterna föreslår utbyggnad av föräldraförsäkringen

Socialdemokraterna presenterade idag (28/8) att man går till val på att ge föräldrar till barn mellan 4 och 16 år ytterligare en veckas föräldraledighet per år att ta ut när barnen är lediga.

Publicerad:
- En satsning på dagens och morgondagens föräldrar, som direkt gynnar våra medlemmar och hela svenska folket. Detta är ett mycket välkommet besked som ger fler möjlighet att lösa livspusslet och få mer tid med sina barn, säger Mikael Johansson

Förslaget presenteras som en del utav Socialdemokraternas valmanifest, där bland annat förslag kring avskaffande av allmän visstid, ökade resurser till välfärden och arbetsmiljön finns med.

- Vill man ha ett samhälle där välfärden stärks och arbetsvillkoren blir bättre, eller där akutsjukhus privatiseras och anställningsskyddet blir svagare? Alternativen inför valet är tydliga, fortsätter Mikael Johansson

Du hittar hela Socialdemokraternas valmanifest här

Uppdaterad: