Ta ställning i kyrkovalet

Varje år omsätter Svenska kyrkan över 22 miljarder kronor. Ungefär en miljard av dem går till upphandlingar som till exempel renoveringar av lokaler. Idag finns det ingen garanti för att jobben utförs av företag med kollektivavtal.

Publicerad:

Samtidigt som kyrkans upphandlingar påverkar många av 6F:s medlemmar är många av de anställda i Svenska kyrkan medlemmar i ett LO-förbund. Därför är det extra viktigt att lägga sin röst på ett parti som vill förbättra arbetsmiljön och anställningsvillkoren.

Människors lika värde och rätt är centrala värderingar för facket, men också för Svenska kyrkan. Rätten att få älska vem man vill, bli präst oavsett kön och ett gediget biståndsarbete är frågor vi inte kan ta för givna att kyrkan ska bidra med, då det finns partier som vill riva upp dessa rättigheter.

Kyrkovalet är för många ett bortglömt val, därför måste du komma ihåg att rösta. 

 

NÄR ÄR KYRKOVALET?
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

VAD VÄLJER JAG TILL?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Mer om kyrkovalet kan du läsa på: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Uppdaterad: