Fotograf: Teres Perman

Regeringen återinför avdragsrätt på fackavgift

Avdragsrätten avskaffades 2007 under regeringen Reinfeldt och har inneburit en maktförskjutning på arbetsmarknaden då den lett till en ökad kostnad för fackligt medlemskap. 

Publicerad:

Efter 11 år återinförs nu avdragsrätten 2018. Inom 6F innebär det att över 250.000 medlemmar kommer kunna göra avdrag för fackavgiften. Detta efter en överrenskommelse mellan Regeringen och Vänsterpartiet.

Det är en otrolig framgång för den svenska modellen. Återinförandet av avdragsrätten är en fråga vi kämpat för länge, och att regeringen nu återinför den är ett stort steg för att stärka partsmodellen. Detta visar också att vi har en regering som lyssnar på Sveriges löntagare säger Jonas Wallin, Ordförande för 6F och Elektrikerna

Faktaruta

Avdragsrätten väntas börja gälla från och med 1 juli 2018 och gäller alla medlemmar i svenska fackförbund, totalt ca 3 miljoner löntagare. Avdraget kommer omfatta 25% av avgiften.

Uppdaterad: