Fotograf: Joel Larsson

Facklig-politiska utbildningar

Nedan finner du information om höstens kommande facklig-politiska utbildningar. Anmäl dig enklast genom din region eller avdelning.  

Publicerad:

6F:s Facklig-politiska utbildning

Syfte: Som facklig organisation har vi till uppgift att bevaka medlemmarnas intressen både på arbetsplatsen och i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att medlemmar och förtroendevalda engagerar sig politiskt. Syftet med denna utbildning är att erövra kunskap om skillnader i politiken samt få kunskap om hur man som förtroendevald kan vara aktiv i politiken.

Mål: Efter avslutad utbildning ska deltagare bland annat ha: Fördjupad insikt i facklig/politisk samverkan, Förståelse om de politiska strukturerna, Vilja och Kunskap att förändra/påverka samhället, Förståelse hur facklig/politisk kamp har format de svenska samhället och Kännedom om de olika ideologierna.

Innehåll: Under utbildningen behandlas bl a följande rubriker och frågeställningar: Monopol och kartellbildning – historiken och hur det ser idag, Förståelse hur 1900-talets reformer, Hur kan jag påverka? Den politiska strukturen, lokalt, regionalt och centralt, Vad är och gör 6F? Ordens makt i politiken och Facklig/politisk samverkan – Varför då?

Tillfällen: Malmö, 9-11 oktober 2017, Göteborg, 4-6 december 2017
Vem kan gå: Fackligt/politiskt intresserade. Medlem som söker utbildningen bör ha gått en facklig introduktionsutbildning och/eller Medlemsutbildning eller ha motsvarande kunskaper.
Intresseanmälan: Se nedan.
Anmälan: Malmö - Görs på sedvanligt sätt i PUMA senast den 21 augusti 2017.
Göteborg - Görs på sedvanligt sätt i PUMA senast den 16 oktober 2017.

Vår värdegrund och ideologi

Många fackligt-politiskt engagerade och förtroendevalda medlemmar känner sig emellanåt osäkra i sina egna och arbetarrörelsen grundläggande värderingar om hur vi ser bland annat på; människan, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati, ekonomi och samhället. En osäkerhet som ibland kan hämma samtal, debatt och diskussion men också till en förvirring om den politiska färdriktningen.

Syfte och Mål: Kursen ska bidra till att deltagarna efter utbildningen kommit till insikt om och bottnat (blivit trygga) i sina egna värderingar och hur dessa kan användas i det fackliga- och politiska vardagsarbetet i olika forum.

Innehåll: Under utbildningen behandlas bl a följande rubriker och frågeställningar: Det fackliga uppdraget, Ideologiska vägval - det ekonomiska systemen, Ideologiska vägval - politiska verktyg, Värderingar, Vad innebär politisk-, ekonomisk-, och social demokrati? Drivkrafter – varför väljer människor att engagera sig fackligt och politiskt?

Tillfällen: Runö, Åkersberga 16-19 oktober

Vem kan gå: Primärt vänder sig utbildningen till Fackligt-politiskt aktiva medlemmar inom 6F. Dvs de regionalt ansvariga i partidistrikten. Medlem som söker utbildningen ska ha gått medlemsutbildning, fackligt- politiska utbildning arrangerade av LO, ABF, FHSK eller SAP och Insikter eller ha motsvarande kunskaper.
Intresseanmälan: Se nedan.
Anmälan: Görs på sedvanligt sätt i PUMA senast den 28 augusti


Intresseanmälan till utbildning

Förbund: (Obligatorisk)
Utbildningstillfälle: (Obligatorisk)

6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) behandlar dina personuppgifter enligt PuL. Genom att fylla i dina uppgifter ovan tillåter du att du kan bli kontaktad med information kring utbildning samt 6F:s nyhetsbrev och kampanjer.

Uppdaterad: