Fotograf: Anton Levein

6F startar utredning om framtidens lönebildningsmodell

Förbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – har nu satt igång utredningen om en ny lönebildningsmodell. Projektansvarig för utredningen är Kristoffer Arvidsson Thonäng utredare på Seko.

Publicerad:

6F har under lång tid haft en kritik mot nuvarande lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. För att kunna göra en kvalificerad bedömning av nuvarande lönebildningsmodell har 6F gemensamt anslagit medel för att ta fram gedigna underlag.

– När man framför kritik mot något bör man också ha ett svar på vad som är alternativet. 6F har i dagsläget inget konkret svar på vad som är alternativet till nuvarande lönebildningsmodell. Därför tillsätter vi nu denna utredning, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin

Grunden i 6F:s kritik ligger i att modellen haft svårt för utjämningen av löneskillnader samt att förbunden saknar inflytande över något så avgörande för medlemmarna som lönenivån.

– I dagens lönebildningsmodell finns mycket bra. Men allt är inte perfekt. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Det vi ser är att om vi inte tar ut hela löneutrymmet i centrala avtal tas överskottet ut lokalt av de grupper som har starkare ställning på arbetsmarknaden, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng
– Jämställda löner är en annan aspekt. Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna har avfärdat krav på låglönesatsningar som skulle gynna kvinnodominerade grupper på arbetsmarknaden. Man hävdar att dessa krav inte är förenliga med dagens lönebildningsmodell, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng

Projektet kommer arbeta genom att så kallade underlagsrapporter, skrivna av kompetens utanför förbunden men också av kompetens som finns inom förbunden, tas fram. Underlagsrapporterna kommer vara fristående rapporter och nödvändigtvis kommer de inte spegla förbundens åsikter.

Slutligen ska 6F sammanställa en slutrapport med utgångspunkt från underlagsrapporterna. I denna kommer förbundens förslag på framtida lönebildningsmodell framgå. Slutrapporten beräknas vara färdig i juni 2019.

Kontakt:
Mikael Romero, kommunikationschef Elektrikerna och Målarna: 072-546 9928

Uppdaterad: