Fotograf: News Øresund – Johan Wessman

6F i Almedalen

Här kan du läsa om 6F:s aktiviter och närvaro i Almedalen 2-9 juni.  

Publicerad:

Katalys och 6F


Vilken är välfärdens roll i integrationen?

Måndag 3/7, kl. 16:00-17:00
Plats: LO, Hamnplan 3D (korsningen Cramérgatan/Hamnplan)

Det generella välfärdssystemet och den svenska modellen är några av våra viktigaste
verktyg för att lyckas med integrationen av nyanlända och för att skapa social
sammanhållning i samhället. Samtidigt vill de borgerliga partierna och Svenskt Näringsliv vill underminera det solidariska systemet genom låglönejobb, skiktad välfärd och i längden ett andra klassens medborgarskap. Vilka är fackföreningsrörelsens svar?

 • Enna Gerin, utredare, Katalys
 • Petter Johansson, ombudsman, Elektrikerna
 • Alexandra Åquist, Sverigechef, HELP Försäkring
 • Victor Bernhardtz, Katalys, samtalsledare


Pensionssveket - ett ohållbart pensionssystem


Onsdag 5/7, kl. 13:00-14:00
Plats: LO, Hamnplan 3D (korsningen Cramérgatan/Hamnplan)

Det behövs ett pensionssystem som erkänner att klyftorna i samhället har ökat! Trots att pensionsöverenskommelsen inte är mer drygt 20 år gammal tyder mycket på att den spelat ut sin roll. Katalys presenterar under seminariet en rapport där bristerna i
pensionsöverenskommelsen granskas.

 • Elisabeth Lindberg, utredare, Katalys
 • Susanna Gideonsson, Förbundsordförande, Handelsanställdas förbund
 • Mikael Johansson, Förbundsordförande, Svenska Målareförbundet
 • Victor Bernhardtz, Katalys, samtalsledare


Det nya klassamhället och hur vi bryter det

Torsdag 6/7, kl. 11:30-12:30
Plats: LO, Hamnplan 3D (korsningen Cramérgatan/Hamnplan)

Klassamhället i Sverige har förändrats under de senaste decennierna, av yttre såväl som inre faktorer. Prekariatets intåg, den nyliberala ekonomin och den ökade migrationen är några exempel. Klass i Sverige på 2010-talet är något utöver vår traditionella förståelse av klass. Vilka klasser finns i dag och vilka politiska frågor är relevanta att tala om, för den som vill byta riktning mot ett mer jämlikt samhälle? Vart ska vi lägga fokus?

 • Daniel Suhonen, chef, Katalys

Övriga:

Lika barn leka sämst - vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?

Tid: 5/7 2017 10:00 – 11:00
Plats: Tunnbindaregatan 3

Alla tjänar på att arbetsplatser och branscher är jämställda. Trots det brottas många branscher och arbetsplatser med bristande jämställdhet och kulturer. I vissa fall är det en machokultur med en grabbig attityd – i andra fall visar sig problemen på andra sätt. Vad kan vi lära av varandra?

 • Åsa Regnér, Jämställdhetsminister, Socialdemokraterna
 • Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna
 • Ola Olsson, Chef organisationsenheten, Byggnads
 • Niclas Lindahl, Förhandlingschef, SKL
 • Erik Flink, Handläggare för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Maria Grudén, VD, Great Place To Work
 • Peter Svensson, Initiativtagare till Uppförandekoden, Svensk Elitfotboll


LO:s långsiktiga mål för 2028 – hur uppnår vi dem?

När: 4 juli kl 08.30-09.30
Var: Antons, Hamnplan 3D, ingång från Cramérgatan

Seminariet handlar om LOs mål för 2028, som pekar ut färdriktningen för löne- och avtalspolitik inför kommande avtalsrörelser. Hur ska LO-förbunden arbeta framåt för att lyckas nå målen och hur eniga är vi om prioriteringarna?

 • Susanna Gideonsson, Handels
 • Torbjörn Johansson, LO
 • Valle Karlsson, Seko
 • Anna Jensen Naatikka, IF Metall
 • Johan Ingelskog, Kommunal
 • Moderator: Anna Danielsson Öberg

Hur stoppar vi fusket inom byggbranschen?

När: 4 juli 2017
Var: Almedalens Hotell 

Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Under Fair Play Byggs första år har projektet fått in över 100 tips på fusk inom byggbranschen och lämnat vidare ett 40-tal ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Svarta löner, bedrägeri, arbetsmiljöbrott, korruption, utpressning, osanna fakturor och olämpligt/olagligt boende är de vanligast förekommande. Vid informationsmöten som Fair Play Bygg genomfört med platschefer, arbetsledare, fackliga förtroendemän och flera personer i byggbranschen anger alltför många att risken att "åka dit" är så liten att de oseriösa aktörerna blivit fler. Saknas en vilja hos myndigheter att vidareutveckla kontrollverksamheten för att komma åt olagligheter? Leder det stora och aktuella behovet av nya bostäder och byggprojekt till att det ses mellan fingrarna på en del av de brott som begås?

 • Leif Jakobsson, Statssekreterare åt Finansiminister Magdalena Andersson
 • Per-ingvar Östblom, Projektledare, FairPlayBygg
 • Peter Leander, Projektledare, FairPlayBygg
 • Conny Svensson, Nationell samordnare, Skatteverket
 • Niklas Wykman, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Anna Åkesson, Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Sonja Scwarzenberger, Moderator, Arena Opinion
Uppdaterad: