Nio frågor och svar om kampanjen ”Sätt fart på Sverige”

Publicerad:

1. Varför startar vi kampanjen "Sätt fart på Sverige"?
Vi har enorma investeringsbehov inom järnvägen och bostadsbristen blir bara svårare och svårare. Vi skjuter problemen framför oss vilket bara kommer att göra de nödvändiga investeringarna dyrare. Vi har hög arbetslöshet, låg aktivitet i den svenska ekonomin och stora behov idag. Det är dags för regeringen att sätta fart på Sverige. Det behövs en mer expansiv investeringspolitik.

2. Vad är målet med kampanjen?
Målet är i första hand att påverka regeringen inför statsbudgeten 2016 för att få till stånd större investeringar i infrastrukturen och höja bostadsbyggandet.

3. Vilka står bakom kampanjen?
Kampanjen bedrivs av 6F – fackförbund i samverkan där Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko ingår.

4. Vilka aktiviteter tänker ni genomföra?
Första maj blir den stora startpunkten för kampanjen. Då räknar vi med att synas och höras med vårt budskap. Den socialdemokratiska partikongressen i Västerås i maj är också ett tillfälle där kampanjen kommer att synas. Vidare planeras ett seminarium i Almedalen och ett seminarium i Stockholm under hösten. Därutöver kommer vi löpande att arbeta gentemot med media med debattartiklar och annat.

5. Vad kommer det finnas för material?
Vi kommer att producera en folder och ett flygblad med våra viktigaste krav. Vi kommer därutöver att ta fram banderoller och affischer med loggan Sätt fart på Sverige och våra viktigaste krav för användning på Första maj. Därutöver blir det en hel del profilmaterial som regnponchos, sadelskydd , ballonger, tablettaskar som kan användas för utdelning vid olika typer av arrangemang. Debattartiklar och annat kommer givetvis att finnas tillgängliga löpande.

6. Vilka är era målgrupper?
Målgrupper är beslutsfattare på olika nivåer. Riksdag och regering är naturligtvis de viktigaste, men även beslutsfattare lokalt och regionalt. Allmänheten och media är också viktiga grupper att nå. Därutöver vill vi bygga allianser med andra fackförbund, intresseorganisationer, forskare och ekonomer som har intresse av vår fråga.

7. Om man vill följa kampanjen. Vilka kanaler finns?
Allt som sker kring kampanjen kommer att finnas på vår gemensamma hemsida. I övrigt kommer respektive förbund att använda sina hemsidor, Facebook och Twitter.

8. Hur länge kommer kampanjen att fortgå?
I första hand under hela 2015. Men kampanjen kan fortsätta efter det.

9. Vilka är de viktigaste kraven?
Kraven är hämtade från vår gemensamma rapport "Bygg bort arbetslösheten" och innehåller bland annat krav fler bostäder, renovering av befintligt bostadsbestånd och större investeringar i infrastrukturen.

Uppdaterad: