Fotograf: Terese Perman

Uttalande av 6F angående debatten kring konflikträtten - "Rör inte konflikträtten”

I somras tillsatte regeringen en utredning som ska analysera och ta ställning till om det är möjligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder. Utredningen tillsattes efter en massiv påtryckningskampanj från arbetsgivarsidan. Det enda problem arbetsgivarna pekade på var förhållandena i Göteborgs hamn där en konflikt mellan Svenska Hamnarbetarförbundet, som står utanför LO, och hamnbolaget APM pågått en längre tid.

Publicerad:

Att begränsa en fungerande konflikträtt på grund av ett unikt fall är helt orimligt. Det har också lett till starka reaktioner från våra medlemmar.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden och att man har kraftfulla verktyg för att åstadkomma det. Det är hög tid för arbetsgivarsidan att ta sitt ansvar för ordning och reda på svensk arbetsmarknad istället för att ropa på hjälp från lagstiftaren för att begränsa konflikträtten.

Nu har Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gett tydliga besked om att konflikträtten inte kommer att ändras. Maktbalansen på svensk arbetsmarknad ska inte förändras. Det ska inte bli möjligt med så kallad avtalsshopping för arbetsgivarna. Vi från 6F välkomnar detta tydliga besked från regeringen. Nu måste de berörda parterna lösa frågan.

Från 6F vill vi ge ett tydligt besked. Vi kommer aldrig att acceptera någon försämring av konflikträtten som påverkar maktbalansen på svensk arbetsmarknad!

Uppdaterad: