Fotograf: Linus Meyer

Politiskt nyhetsbrev

Mycket händer inom politiken och den fackliga världen. Anslut dig till 6F:s nyhetsbrev för att hänga med! 

6F gör ofta utspel och ställningstagande. Vi har för avsikt att göra det enklare för dig att hänga med.

Just nu byter vi mailtjänst. Denna sida kommer uppdateras inom kort med aktuellt sign-up formulär. 

Granskad: