Finanspolitik

Behoven av både underhåll och nyinvesteringar inom järnvägen och den alarmerande bostadsbristen kräver åtgärder av en annan omfattning än det som regeringen aviserat hittills.

Infrastruktur

Det måste bli ett slut på ständiga tågförseningar, här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla infrastrukturen.

Bostadspolitik

Bostadsbristen är enorm och miljonprogrammen måste renoveras här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla bostadsmarknaden.

Arbetsmarknad

Vi jobbar för att vårda och utveckla den Svenska modellen. Här kan du läsa om våra förslag för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Lönebildning

Vi har länge kritiserat att lönerna i exportsektorn ska sätta "märket" för hela arbetsmarknaden.