6F:s Politiska plattform 2018

Våra medlemmar bygger, målar, anlägger, putsar,
städar, kopplar, kör, styr, dammar och lagar Sverige. Det är vanligt folk, som lever i den riktiga världen. När välfärden inte håller måttet, när arbetsmiljöverket inte kommer, när bussen är försenad är det ofta de som drabbas.

Sverige är ett unikt och starkt välfärdsland. Vi är stolta över det gemensamma som vi byggt upp över generationer, det som våra medlemmar idag förvaltar genom sitt arbete. Men vi är också oroliga över de ökande klasskillnaderna, den tuffare arbetsmiljön och det försämrade skyddet om du blir sjuk eller arbetslös.

Valet 2018 handlar därför om vilket parti som förmår att bäst lyssna på deras krav och förstår deras verklighet.


Ordning och reda på arbetsmarknaden

• Stärk anställningsskyddet – skrota otrygga anställningar
• Svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, fortsätt utveckla upphandlingen
• Trygghet under arbetstid - Mer resurser till arbetsmiljöverket och myndighetssamverkan


Investeringar för arbete

• Ökad möjlighet till kompetensutveckling genom arbetslivet
• Bostäder för vanligt folk - Utveckla investeringsstödet för hyresrätter
• Satsningar på grönare trafik – Mer satsningar på infrastruktur och snabbtåg


Välfärd 

• 70 miljarder i välfärdssatsning - utan riskkapitalbolag
• En bättre sjukförsäkring
• Trygghet mellan jobb – en arbetslöshetsförsäkring som håller

 

Uppdaterad: