6F tar strid mot Björklund om konflikträtten

Liberalernas partiledare, Jan Björklund, hotar i en intervju med tidningen Arbetet, att förändra konfliktreglerna om den borgerliga alliansen vinner valet.

Publicerad:
– Björklund slår nu åt alla håll utan att egentligen ha en aning vad han pratar om. Det är förvånande att en politiker med så lång erfarenhet inte på ett bättre sätt förstår hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Björklund briljerar med sin okunskap. Antalet strejkdagar i Sverige är färre än i såväl våra nordiska grannländer som i de övriga länderna inom EU, säger ordförandena inom 6F i ett gemensamt uttalande.
– Konflikterna har dessutom minskat med tiden. En förklaring till att vår arbetsmarknad fungerar så väl när det gäller arbetsmarknadskonflikter är, enligt forskare, just den starka konflikträtten. I länder med svagare konflikträtt förekommer istället fler vilda strejker, fortsätter ordförandena.

Björklund går också till angrepp på förbunden inom till 6F och menar att dessa förbund är "militanta".

– Vi kallas gärna "militanta" om det innebär att vi tar strid för att våra medlemmar ska få rättvisa löner och villkor.
– Man ska komma ihåg att de varsel som lagts de senaste åren av förbunden inom 6F har riktas mot olika av våra motparter, men värst är ändå arbetsgivarorganisationen Almega. En organisation som går under smeknamnet "Arbetsmarknadens huliganer". Dessa varsel har varit helt nödvändiga för att överhuvudtaget få Almegas företrädare till förhandlingsbordet eftersom de satt i system att förhandlingsvägra. Björklunds förslag om inskränkningar i konflikträtten på grund av att vi inom 6F vill lösa frågor vid förhandlingsbordet gör att han är på väg att kvalificera sig som politikens främsta huligan, säger ordförandena inom 6F.
Uppdaterad: