6F satsar på de lägst avlönade i avtalsrörelsen

Satsningar på de lägst avlönade och på tryggare jobb är några av de gemensamma krav som 6F – fackförbund i samverkan – presenterar idag.

Publicerad:

– Vi kan inte bara titta på när omotiverade löneklyftor växer för varje år, säger förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande.

Då den gemensamma LO-samordningen uteblev har fem av LO:s fjorton förbund valt att samordna sig inför avtalsrörelsen med gemensamma krav mot arbetsgivaren.
Det är förbunden inom 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

– Vårt mål för avtalsrörelsen 2016 är rättvisare löner och tryggare jobb. Vi har en samsyn såväl om det ekonomiska utrymme som finns och om de orättvisor vi ser på svensk arbetsmarknad. Våra krav är fullt rimliga och genomförbara, säger 6F-förbundens fem ordförande i ett gemensamt uttalande.

6F-förbunden har gjort en gemensam ekonomisk analys som sammanfaller med Riksbankens och Konjunkturinstitutets bedömningar. Låga löneökningar innebär en risk för Sveriges ekonomi och leder till svagare ekonomisk utveckling samt lägre sysselsättning.

6F-förbundens krav:

– Löneökningar för medlemmarna med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.
– Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.
– Satsning på de lägst avlönade.
– Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.
– Ökat skydd för arbetstagarnas integritet.
– Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna.

Uppdaterad: